Seinät

Teräshallien rakentaminen - seinät

Seinien ulkopinta voidaan rakentaa käyttämällä erilaisia materiaaleja asianmukaista huolellisuutta ja esteettisyyttä noudattaen. Tarjouksessamme on erilaisia ulkoseinäratkaisuja:

 

  • ulkopuolinen pelti / villaeristys / sisäpuolinen pelti

Rakenne
Profiilipeltilevyt on pinnoitettu hallin sisä- ja ulkopuolelta rakennuttajan valitsemalla RAL värikartaston värisellä polyesteripinnoitteella. Levyt kiinnitetään seinien poikkipalkkirakenteisiin teräslevyn värisillä itseporautuvilla ruuveilla. Peltiverhous alkaa tavallisesti noin 30 cm maan pinnan yläpuolelta. Sokkelin muodostaa betoniperustus.

Eriste
Useimmin eristeenä käytetään mineraalivillaa, jonka paksuus määräytyy kyseiselle kohteelle asetetuista vaatimuksista. Eriste sijoitetaan peltilevyjen väliin. Halleissa, joilta vaaditaan hyvää eristystä käytetään 200 mm paksuista mineraalivillaa. Villalevyt täyttävät tiiviisti teräsprofiilien välisen tilan. Silloin, kun ei vaadita erittäin hyvää eristävyyttä, käytetään 100 mm paksuisia lasivillamattoja. Sijoitamme ne seinän rakenteellisten teräsprofiilien ja peltilevyjen väliin. Eristeen suojaamiseksi kosteudelta käytetään sisäpuolella 0,2 mm paksuista stabiloitua polyetyleenikalvoa höyrysulkuna.

 

  • ulkopuolinen pelti / villaeristys / kasetti    

Rakenne
Kasetit teräslevystä, joka on näkyvältä puolelta pinnoitettu rakennuttajan valitsemalla RAL värikartaston värisellä polyesteripinnoitteella, kiinnitetään hallin pilareihin tai poikkipalkkeihin. Kun kasetit on täytetty eristeellä, asennetaan profiilipeltilevyt ja kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla. Ruuvit valitaan siten, etteivät ne poikkeaisi julkisivupellin väristä. Peltiverhous alkaa tavallisesti noin 30 cm maan pinnan yläpuolelta. Sokkelin muodostaa betoniperustus.

Eriste
Eristeenä käytetään mineraalivilla- tai lasivillalevyjä, joiden paksuus valitaan kasetin korkeudesta riippuen ja vaihtelee välillä 100 - 160 mm. Eriste täyttää tiiviisti profiilipellin ja kasetin välisen tilan.

 

  • sandwichelementit

Rakenne
Sandwichelementti on samalla seinärakenne ja myös seinän eriste. Sandwichelementit koostuvat kahdesta teräslevypinnasta sekä rakenteellisena ja eristävänä kerroksena toimivasta ytimestä. Ydin voidaan valmistaa mineraalivillasta, polyuretaanivaahdosta tai polystyreenistä. Elementtien pinnat on valmistettu 0,5 - 0,6 mm paksuisesta teräslevystä. Ne on pinnoitettu RAL värikartan värisillä polyesteripinnoitteilla.
Vaakatasoon asennetut elementit eivät vaadi erityisiä alusrakenteita - elementit kiinnitetään suoraan hallin rakenteellisiin pilareihin, kun taas pystysuoraan asennettavat elementit vaativat erityisen alusrakenteen. Peltiverhous alkaa tavallisesti noin 30 cm maan pinnan yläpuolelta. Sokkelin muodostaa betoniperustus.