Valvonta

Koordinoimme työt rakennustyömaalla - alkaen luonnossuunnitelmasta hankkeen loppuvastaanottoon asti. Se mahdollistaa yksittäisten työvaiheiden tehokkaan ja luotettavan johtamisen.
Kaikilla työmaillamme varmistamme jatkuvan insinöörityön hankkeeseen nimettyjen insinöörien toimesta seuraavasti: Työmaapäällikkö, työmaainsinööri, työmaapäällikön assistentit.